memo

posted on 30 Sep 2010 23:32 by sylfaria
เพลง นั้น เชื่อมกับความรู้สึกของคนฟังเสมอหรือไม่ ไม่ทราบ
 
แต่เคยมีบางครั้ง ที่แค่ฟัง เพลงบางเพลง
 
เคยรู้สึกไหม แค่ฟังเพลง เราไม่ได้รู้เนื้อหาของเพลงนั้นเลย แต่ท่วงทำนองนั้นพาเราไป
 
พาความรู้สึกของเราโบยบินไป
 
เคยรู้สึกไหม แค่ฟังเพลงบางเพลง แล้วน้ำตาพาลจะไหน ทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่ได้เศร้า
 
หรือกำลังเสียใจกับเรื่องใด ๆ
 
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่า เพลงช้า หรือเพลงเร็ว
 
บางครั้ง เพลงเร็ว แม้เราไม่รู้เนื้อหาเลยว่าเขาร้องว่าอะไร  แต่เราก็ไม่ได้สนุก กลับรู้สึกเศร้า
 
เพลงช้า บางครั้งก็ให้อารมณ์ เศร้า เหงา แต่หลาย ๆ เพลงเราก็รู้สึกถึง การพลัดพราก
 
ทั้ง ๆที่ไม่ได้เข้าใจในเนื้อหา
 
อยากร้องไห้ ขึ้นมาเฉย ๆ เมื่อได้ฟัง แต่ก็ยิ้มได้ในเวลาเดียวกัน
 
ฟี่คิดว่า เพลงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะ
 
เพลง ท่วงทำนอง แม้ไม่เข้าใจเนื้อหา แต่เราก็สามารถดื่มด่ำกับ อารมณ์ต่าง ๆ ได้
 
นั่งหลับตาฟังไปเรื่อย ๆ อาจจะแค่เพลง เพียงเพลงเดียว แต่ กลับมีหลากอารมณ์ในนั้น
 
เคยมั้ย ฟังเพลงบางเพลง ไม่รู้และไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่เรากลับรู้สึกเหมือนว่า เราได้ลืมสิ่งใดไป
 
สิ่งสำคัญ ที่เราลืมไป สิ่งที่คิดว่า ไม่สมควรลืม และตั้งใจว่าจะไม่ลืม แต่เราก็ลิมมัน . . .
 
ใครอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็อย่าว่านะ ฟี่แค่อาร์ทล่ะมั้ง . . .
 
 
 
 
Good day good dream...
 
 

Comment

Comment:

Tweet